دوره مدیریت آموزشگاه

۳۹۰

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است.
در این معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند، مدیر است.
به عبارت دیگر، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان
با حداکثر کارآیی است.
در تعریف جامع‌تر، مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمانی گفته‌اند.
می‌توان گفت: مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدف‌های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ‌سازی کوشش‌های افراد و استفاده از منابع دیگر برای تحقق هدف‌های سازمان.
در مؤسسات آموزشی این هدف‌ها مربوط به امور آموزش و پرورش و پیشبرد یادگیری است.
فهرست توانایی های شغل مدیریت آموزشگاههای فنی حرفه ای :
– توانایی برنامه ریزی امور جاری آموزشگاه
– توانایی نظارت بر فعالیت های آموزشگاه
– توانایی ارزشیابی و ارزیابی از دوره های آموزشی آموزشگاه
– توانایی نظارت بر امور مالی و حسابداری آموزشگاه
– توانایی استفاده از IT در مدیریت آموزشگاه و داشتن مدرک ICDL فنی و حرفه ای (کامپیوتر، اینترنت و..)
– توانایی ارتباط با کارکنان ، کارآموزان و سایر افراد مرتبط
– توانایی تهیه گزارش ها و مکاتبات اداری
– آگاهی از مقررات مربوط به کار آموزان و اعمال آنها
– توانایی اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه سازمان فنی و حرفه ای، قوانین کار و بیمه
– آشنایی با پرتال سازمان فنی و حرفه ای جهت انجام کلیه امور آموزشگاه و آزمون فنی حرفه ای

مطالب مرتبط

راهنمای نرم افزار Adobe Connect

۴۷۵

آدرس کلاس ها

۸۰۷

دریافت و نصب نرم افزار Adobe Connect

۶۸۳

آموزش آنلاین

۱,۱۰۰

آموزش icdl در اصفهان

۳,۱۰۶

آموزشگاه 3dmax در اصفهان

۸۴۳