دوره مدیریت در اصفهان

۶۱۵

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است.

در این معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند، مدیر است.

به عبارت دیگر، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان
با حداکثر کارآیی است.

در تعریف جامع‌تر، مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمانی گفته‌اند.

می‌توان گفت: مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدف‌های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

به بیان دیگر، منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ‌سازی کوشش‌های افراد و استفاده از منابع دیگر برای تحقق هدف‌های سازمان.

در مؤسسات آموزشی این هدف‌ها مربوط به امور آموزش و پرورش و پیشبرد یادگیری است.

فهرست توانایی های شغل مدیریت آموزشگاههای فنی حرفه ای :

  • توانایی برنامه ریزی امور جاری آموزشگاه
  • توانایی نظارت بر فعالیت های آموزشگاه
  • توانایی ارزشیابی و ارزیابی از دوره های آموزشی آموزشگاه
  • توانایی نظارت بر امور مالی و حسابداری آموزشگاه
  • توانایی استفاده از IT در مدیریت آموزشگاه و داشتن مدرک ICDL فنی و حرفه ای (کامپیوتر، اینترنت و..)
  • توانایی ارتباط با کارکنان ، کارآموزان و سایر افراد مرتبط
  • توانایی تهیه گزارش ها و مکاتبات اداری
  • آگاهی از مقررات مربوط به کار آموزان و اعمال آنها
  • توانایی اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه سازمان فنی و حرفه ای، قوانین کار و بیمه
  • آشنایی با پرتال سازمان فنی و حرفه ای جهت انجام کلیه امور آموزشگاه و آزمون فنی حرفه ای

مطالب مرتبط

راهنمای نرم افزار Adobe Connect

۴۲۷

آدرس کلاس ها

۷۳۱

دریافت و نصب نرم افزار Adobe Connect

۶۲۳

آموزش آنلاین

۱,۰۰۳

آموزش icdl در اصفهان

۲,۸۷۵

آموزشگاه 3dmax در اصفهان

۶۹۲